Цены в каталоге обновлены: 2020-10-23 13:24:06


Артикул Название Цена Ед. Кол-во
SQ0601-0001 Вилка 013 2Р+РЕ 16А 220В IP44 TDM 149.79 шт.
SQ0601-0002 Вилка 014 3Р+РЕ 16А 380В IP44 TDM 159.87 шт.
SQ0601-0003 Вилка 015 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 TDM 201.23 шт.
SQ0601-0004 Вилка 023 2Р+РЕ 32А 220В IP44 TDM 232.38 шт.
SQ0601-0005 Вилка 024 3Р+РЕ 32А 380В IP44 TDM 238.70 шт.
SQ0601-0006 Вилка 025 3Р+Е+N 32А 380В IP44 TDM 274.05 шт.
SQ0601-0010 Вилка 033 2Р+РЕ 63А 220В IP54 TDM По запросу шт.
SQ0601-0007 Вилка 034 3Р+РЕ 63А 380В IP54 TDM По запросу шт.
SQ0601-0008 Вилка 035 3Р+Е+N 63А 380В IP54 TDM По запросу шт.
SQ0601-0009 Вилка 045 3Р+РЕ+N 125А 380В IP54 TDM По запросу шт.
SQ0605-0011 Вилка 513 стационарная 2Р+РЕ 16А 220В IP44 TDM По запросу шт.
SQ0605-0012 Вилка 514 стационарная 3Р+РЕ 16А 380В IP44 TDM По запросу шт.
SQ0605-0013 Вилка 515 стационарная 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 TDM По запросу шт.
SQ0605-0014 Вилка 523 стационарная 2Р+РЕ 32А 220В IP44 TDM По запросу шт.
SQ0605-0015 Вилка 524 стационарная 3Р+РЕ 32А 380В IP44 TDM По запросу шт.
SQ0605-0016 Вилка 525 стационарная 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 TDM По запросу шт.
SQ0611-0004 Вилка кабельная IP67 125А 3Р+РЕ+N 380В TDM По запросу шт.
SQ0611-0001 Вилка кабельная IP67 63А 3Р+РЕ 380В TDM По запросу шт.
SQ0611-0002 Вилка кабельная IP67 63А 3Р+РЕ+N 380В TDM По запросу шт.
SQ0602-0001 Роз. 113 стац. 16А/220В/2Р+E+N TDM 242.40 шт.
SQ0602-0002 Роз. 114 стационарная 3Р+РЕ 16А 380В IP44 TDM 258.57 шт.
SQ0602-0003 Роз. 115 стац. 16А/380В/3Р+E+N TDM 275.43 шт.
SQ0602-0004 Роз. 123 стац. 32А/220В/2Р+РE TDM 307.78 шт.
SQ0602-0005 Роз. 124 стационарная 3Р+РЕ 32А 380В IP44 TDM 314.96 шт.
SQ0602-0006 Роз. 125 стац. 32А/380В/3Р+E+N TDM 325.75 шт.
SQ0602-0010 Роз. 133 стационарная 2Р+РЕ 63А 220В IP54 TDM По запросу шт.
SQ0602-0007 Роз. 134 стац.3Р+РЕ 63А 380В IP54 TDM По запросу шт.
SQ0602-0008 Роз. 135 стац. 63А/380В/3Р+E+N TDM По запросу шт.
SQ0602-0009 Роз. 145 стационарная 3Р+РЕ+N 125А 380В IP54 TD По запросу шт.
SQ0603-0010 Роз. 213 переносная 2Р+РЕ 16А 220В IP44 TDM 182.52 шт.
SQ0603-0011 Роз. 214 переносная 3Р+РЕ 16А 380В IP44 TDM 199.12 шт.
SQ0603-0012 Роз. 215 16А/380В/3Р+E+N TDM 249.05 шт.
SQ0603-0015 Роз. 223 переносная 2Р+РЕ 32А 220В IP44 TDM 254.27 шт.
SQ0603-0013 Роз. 224 32А/380В/4РTDM 265.75 шт.
SQ0603-0014 Роз. 225 32А/380В/3Р+E+N TDM 327.84 шт.
SQ0603-0017 Роз. 234 переносная 3Р+РЕ 63А 380В IP54 TDM 1 582.62 шт.
SQ0603-0018 Роз. 235 переносная 3Р+РЕ+N 63А 380В IP54 TDM По запросу шт.
SQ0604-0013 Роз. 415 16А/380В/3Р+E+N TDM скрытая По запросу шт.
SQ0604-0016 Роз. 425 32А/380В/3Р+E+N TDM скрытая По запросу шт.
SQ0604-0011 Розетка 413 скрытая 2Р+РЕ 16А 220В IP44 TDM По запросу шт.
SQ0604-0012 Розетка 414 скрытая 3Р+РЕ 16А 380В IP44 TDM По запросу шт.
SQ0604-0014 Розетка 423 скрытая 2Р+РЕ 32А 220В IP44 TDM По запросу шт.
SQ0604-0015 Розетка 424 скрытая 3Р+РЕ 32А 380В IP44 TDM По запросу шт.
SQ0611-0008 Розетка кабельная IP67 125А 3Р+РЕ+N 380В TDM По запросу шт.
SQ0611-0005 Розетка кабельная IP67 63А 3Р+РЕ 380В TDM По запросу шт.
SQ0611-0006 Розетка кабельная IP67 63А 3Р+РЕ+N 380В TDM По запросу шт.
SQ0611-0015 Розетка наружной установки IP67 125А 3Р+РЕ 380В TDM По запросу шт.
SQ0611-0016 Розетка наружной установки IP67 125А 3Р+РЕ+N 380В TDM По запросу шт.
SQ0611-0013 Розетка наружной установки IP67 63А 3Р+РЕ 380В TDM По запросу шт.
SQ0611-0014 Розетка наружной установки IP67 63А 3Р+РЕ+N 380В TDM По запросу шт.